Auto Air Filter Media

- Jun 01, 2016 -

Podstawowa informacja

Automatyczne filtry powietrza

Filtr powietrza z filtrem ramowym PP składa się z wielu warstw materiałów filtracyjnych i jest złożonym materiałem filtrującym o zmianach gradientowych. Struktura włókien od warstwy wlotowej do warstwy wylotowej jest od cienkiej do grubej i rzadkiej do gęstej, a mechanizm filtracji odbywa się za pomocą różnych warstw filtra i powierzchni włókien. Tkanina filtracyjna ma twardość właściwą i doskonałą przepuszczalność powietrza po obróbce w specjalnych warunkach procesu. Hydrofobowość i skuteczność zatrzymywania pyłu w medium filtracyjnym jest trzy razy lepsza niż w zwykłym papierze filtracyjnym, a wydajność filtracji początkowej filtra wynosi ponad 99,9%. Medium filtracyjne ma długość 200 m i może być cięte zgodnie z wymaganiami klientów. Produkt wykorzystywany jest głównie w filtrach powietrza pp klatki limuzynowej, a także w filtrach powietrza recyrkulacyjnego klimatyzatora i innych aspektach.


Related Products